Ký ức “Chú cuội, Chị Hằng” của ngày “Hội trăng rằm” năm 2018