Quy trình đăng ký

Nhà Trường sẽ mở đợt tuyển sinh theo kế hoạch, công tác tuyển sinh sẽ được Thông báo trên Website và Fanpage của trường Mitsuba. Phụ huynh có mong muốn cho con theo học sẽ chuẩn bị "HỒ SƠ NHẬP HỌC", bao gồm những mục sau:

  1. Đơn xin nhập học (Trường cung cấp)
  2. Bản quy ước giữa Nhà trường và Phụ huynh (Trường cung cấp)
  3. Bản sao giấy khai sinh bé có công chứng
  4. Bản sao hộ khẩu hoặc chứng nhận tạm trú có công chứng
  5. Bản sao sổ chích ngừa
  6. 1 tầm hình lớn + 1 tấm hình thẻ 3x4

Lưu ý:

Bộ hồ sơ nhập học cần chuẩn bị đầy đủ và nộp lại trước cho văn phòng nhà trường để nhà trường chủ động sắp xếp lớp cho bé và phản hồi lại cho phụ huynh.

:
Họ và tên :
contact.Age :
contact.Address :
Số điện thoại :
Email :
Facebook :
contact.Position :
contact.CV :
contact.Avatar :
Nội dung :